Family Photography Raleigh - Solanki Renuka Family 12 28 2009 - Global-Village-Studio